Don Pepin Garcia Series JJ

Don Pepin Garcia Series JJ
Name Cigar Size Cigar Wrapper QTY Per Package Price  
Don Pepin Garcia Series JJ - Belicosos 5.75 x 52 Corojo Rosado 24 $142.25
Don Pepin Garcia Series JJ - Toro 6 x 54 Corojo Rosado 24 $144.95
Don Pepin Garcia Series JJ - Selectos 5 x 50 Corojo Rosado 24 $129.25